ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    بسیار خب
      تیکت عمومی 4739
    اکانت از حالت پرمیوم خارج شده
    باز