ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    بسیار خب
      تیکت عمومی 5608
    اکانت اسپاتیفای بعد ۱۰ روز فعال نشده است
    باز