ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    بسیار خب
      تیکت عمومی 5215
    اکسپایر شدن اکانت بعد از ۱۰ روز
    باز