ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    بسیار خب
      تیکت عمومی 4802
    تاخیر در شارژ ۶ ماهه اسپاتیفای
    باز