ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    بسیار خب
      تیکت عمومی 5233
    تراکنش موفق بود و مبلغ رو از حسابم کم کرد اما خرید ناموفق بود
    باز