ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    بسیار خب
      تیکت عمومی 5404
    سلام اکانت و رمزو میزنم قبول نمیکنه
    باز