ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    بسیار خب
      تیکت عمومی 5615
    سلام بعد از گذشت ۶ روز از خرید هنوز فعال نشده است
    باز