ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    بسیار خب
      تیکت عمومی 5480
    هنوز پریموم نشدم بعد از 48 ساعت
    بسته شده