ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    بسیار خب
      تیکت عمومی 5202
    پریدن پریمیوم اسپتیفای
    باز