ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    بسیار خب
      تیکت عمومی 3923
    پسورد اشتباه اسپاتیفای
    بسته شده