ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    بسیار خب
      تیکت عمومی 5554
    پول واریز شده اما عملیات ناقص باقی‌مانده است
    باز