ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    بسیار خب
      تیکت عمومی 5653
    از پریمیم خارج شده
    پاسخ کاربر